Friday June 18,2021

नबिल बैंकको १३ घातक रोगहरुको उपचार वीमा योजना

नबिल बैंकले व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Accounts) ग्राहक वर्गको हितलाई मध्यनजर गर्दै मेटलाईफ वीमा कम्पनिसगंको सहकार्यमा रु ३,००,०००/– को घातक रोग वीमा (Critical Illness Insurance) तथा रु ७५,०००/– को मृत्यू लाभ वीमा (Term Life Insurance) गरिदिने योजना मङ्गसिर ९ गते देखि ल्याएको छ ।

कले दैनिक मौज्दात रु. ३५,०००/– वा वढि राख्ने जुनसुकै प्रकारका नेपाली मुद्राका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुलाई Major Cancers, Strokes, First Heart Attack, Serious Coronary Artery Disease, Heart Valve Surgery, Primary Pulmonary Hypertension, End-Stage Lung Disease, End-Stage Liver Failure, Fulminant Hepatitis, Kidney Failure, Coma, Aplastic, Anaemia, Major Organ/Bone Marrow Transplantation गरी १३ वटा घातक रोगहरुको उपचारार्थ रु ३००,०००/– को घातक रोग वीमा गरेको छ ।
उक्त १३ वटा मध्ये कुनै पनि घातक रोग (Critical Illness) लागेको निवेदन उपर निदान (diagnosis) सहितको आवश्यक प्रमाण पूरा भएको अवस्थामा रु ३००,००/– को वीमा रकम तत्काल भुक्तानी हुने यो योजनाको प्रमुख विषेशता रहेको छ ।
साथै बचतकर्ताको आत्महत्या बाहेक कुनै पनि अरु कारणले निधन भएमा रु ७५,०००/– को वीमांक रकम समेत यो योजनाले सुरक्षित गरेकोछ । तसर्थ घातक रोग लागेर निधन भएमा जम्मा वीमा रकम रु. ३७५,०००/– पाइनेछ ।
ग्राहक स्वयंले यस्तो वीमा गर्नु पर्दा बढि प्रिमियम भुक्तानी गर्न पर्ने हुन्छ तर बैंकको यस योजनामा सामिल हुंदा वीमा प्रिमियमको खर्च बैंक स्वयंले व्यहोर्ने छ ।

यस योजनामा सामिल हुन व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Accounts) ग्राहकवर्गले निम्न प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ ।

१. उमेर – यस योजनामा सामिल हुन व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहकहरुको उमेर योजनामा सामिल हुंदाको समयमा १६ वर्ष पूरा भई ६४ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

२. हाल कायम रहेका व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहक

 • बैंकले यस योजना अन्तर्गत रु. ३५,०००/– वा वढि मौज्दात रहेका आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहकवर्गको हकमा यो योजना लागु भएको मिति देखि वीमा गरिसकेको छ ।
 • यो योजनामा सामिल भईरहन बचतकर्ताले रु. ३५,०००/– वा वढि मौज्दात कुनै पनि महिनाको शुरुवात देखी मसान्त सम्म कायम राख्नु पर्नेछ ।
 • रु. ३५,०००/– वा वढि मौज्दात कायम नभएका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुले आफ्नो खातामा नेपाली क्यालेन्डर बमोजिम कुनै पनि महिनाको पहिलो कार्य दिनबाट सो महिनाको मसान्तसम्म उक्त मौज्दात कायम राखी योजनामा सामिल हुन सक्ने छ ।
 • यस्ता ग्राहकहरुको हकमा घातक रोग वीमा र मृत्यू लाभ वीमा (Term Life Insurance) यो योजनामा सामिल भएको मितिबाट लागु हुनेछ ।

३. नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने ग्राहक

 • यो योजना लागु भए पश्चात नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुको हकमा, कुनै पनि दिन बैंकको कुनै पनि व्यक्तिगत बचत खाता खोली रु ३५,०००/– वा बढिको मौज्दात खाता खोलेको महिनाको अन्त्यमा मात्र पनि कायम राखी खाता खोलेकै दिनबाट यो योजनामा सामिल हुन सकिनेछ ।
 • नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने नयाँ ग्राहकहरुको हकमा उल्लेखित १३ वटा घातक रोगहरु (Critical Illness Insurance) खाता खोल्दाको समयमा लागी सकेको अवस्था भएमा यो योजनामा सामिल गरिने छैन ।
 • नयाँ ग्राहकहरुले खाता खोलेको अर्को महिनादेखि कुनै पनि महिनाको शुरुवात देखी मसान्त सम्म रु ३५,०००/– वा बढि मौज्दात कायम राखी यो सुबिधा उपभोग गरी रहन सकिनेछ ।
 • नयाँ ग्राहकहरुको हकमा मृत्यू लाभ वीमा (Term life insurance) खाता खोलेकै मितिबाट लागु हुनेछ र घातक रोगको वीमाको लागी यो योजनामा सामेल भए पश्चात ३० दिनको प्रतिक्षा अवधि समाप्त भएपछि लागु हुनेछ ।

४. बीमा दाबीको प्रकृया

 • यस योजनामा बिमीत रहेका ग्राहकको बिमीत अवधिमा उक्त १३ वटा मध्ये कुनै पनि घातक रोग लागेकोमा र मृत्यू हुन गएमा बिमाङ्कको दाबीको लागी आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु बैंकमा उपलब्ध गराउन पर्छ ।
 • बैंकले उक्त सम्पूर्ण कागजातहरु उपलब्ध भए पश्चात यस दाबीको लागि थप प्रकृया अघि बढाउने छ ।
 • अपवाद बाहेक, यसरी प्रकृया पुर्‍याई सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त भएको १०–१५ कार्यदिनको अवधिमा दाबीको भुक्तानी हुनेछ ।

यस योजना अन्तर्गत बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण नियम, शर्त तथा सुबिधाहरु बिमा कमपनीले तोके बमोजिम हुनेछ ।

यस योजना सम्बन्धी थप जानकारीको लागि बैंकको नजिकको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला । साथै सो जानकारी बैंकको website को FAQ मा उपलब्ध छ ।

Download CIC Master Policy