Friday June 18,2021

CASH BACK OFFER

 

नबिल बैंकले आफ्ना भिसा कार्डवहाक लाई लक्षित गरि पून cash back योजना संचालन मा ल्याएको छ I यस योजना अन्तर्गत नबिल बैंकका भिसा कार्डवहाकहरु रु १५०० रकम फिर्ता योजना बाट लाभान्वित हुनेछन I

शर्त वन्देजहरु:

यस अभियानमा सहभागिताका लागि देहाय बमोजिमका शर्तवन्देजहरु लागू हुनेछन् ।

 1. यो योजना फेब्रुअरी महिना २०२० भर लागू हुनेछ I
 2. CASH BACK को लागि योजना अवधिभर पटक पटक वा एकैपटक गरि कम्ति मा रु २०,०००/- को कारोबार भएको हुनुपर्नेछ I
 3.  यो योजना चालु अबस्थामा रहेका नबिल भिसा, डेविट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्डका कार्डवाहकहरुका लागि लागू हुनेछ ।
 4.  यो योजना नबिल बैंकबाट जारी भएको “भिसा”ब्राण्डेड कार्ड प्रोडक्टमा मात्र लागू हुनेछ ।
 5. एउटा कार्ड अफर अवधिभर एकपटक को लागि मात्र मान्य हुनेछ I
 6. यो योजनामा नेपाल भित्र POS तथा e-Commerce  मार्फत गरिएका कारोवार मात्र मान्य हुनेछन ।
 7. ATM तथा cash Advance कारोबारहरु यस योजना मा मान्य हुने छैनन् ।
 8. कार्डबाट  वालेटमा गरिने कारोबार यस योजना मा मान्य हुने छैनन् I
 9.  Cash back (कर कट्टी पछि हुन आउने रकम) योजना सकिए पस्चातको पहिलो हफ्तामा सम्बन्धित कार्ड तथा खाता मा जम्मा गरिनेछ I
 10. यस  नगद फिर्ता योजना कुनै पनि समयमा बन्द गर्न सक्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहनेछ ।

   

Nabil Bank is pleased to announce the launch of Nabil Visa Card Back Scheme aimed to its Visa Cardholders. The Scheme is designed to provide NPR  1500 cash back as detailed below.

Terms and Condition:

Below are the major terms and condition applicable for this campaign.

 1. Offer valid through the month of February 2020*
 2. The spend amount to be eligible for cashback is minimum NPR 20,000 (either  by performing one or multiple transactions) during the offer period.
 3. Applicable to all active Nabil Visa debit, credit and pre-paid cardholders.
 4. Applicable only on "Visa" branded card products issued by Nabil Bank.
 5. One card is valid only one time for the offer.
 6. Valid only for POS/e-commerce transactions made within Nepal only.
 7. Not applicable/eligible for cash withdrawals transactions (both ATMs & manual).
 8. Not applicable/eligible for transactions generated through E-wallets.
 9. The cash back amount shall be credited to card/account by and not later to the first week of March 2020 and after deducting applicable taxes.
 10. Bank reserves the right to call back the cash back campaign before the expiry at its own discretion.